Detaily autora

Kubeša, Tomáš, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika