Veřejné pranýřování dlužníků

Ivo Telec

Abstrakt

V tomto příspěvku, který se dostává čtenáři do rukou, si řekněme několik málo slov na aktuální téma veřejného pranýřování dlužníků. Rozumím tím dlužníky, kteří mají svůj peněžitý závazek (dluh) po lhůtě splatnosti a tento dluh dosud nezanikl. V praxi se můžeme setkávat s tím, že věřitelé, například pronajímatelé bytů, včetně obcí, zveřejňují údaje o svých dlužnících a o výši jejich dluhů. Setkat se s tím můžeme i v komunální oblasti služeb odpadového hospodářství aj. Podobně se taková sebe­ ochranná jednání věřitelů objevují i v obchodních případech. Dokonce se těmto záležitostem profesionálně věnují některé obchodní společnosti, které z nich samy profitují.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Veřejné pranýřování dlužníků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 293-294. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8999

Plný Text: