Roč. 19, č. 4 (2011)

Časopis pro právní vědu a praxi 4/2011

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Jan Hurdík, Jan Filip   
311

Články

Vladimír Týč   
313-316
Miloš Večeřa, Tatiana Machalová   
317-328
Jan Filip   
328-340
Josef Fiala   
341-353
Zdeňka Gregorová   
353-355
Josef Bejček   
356-364
Naděžda Rozehnalová   
365-369
Zdeněk Kapitán   
369-372
Soňa Skulová   
373-376
Petr Mrkývka, Ivana Pařízková   
377-379
Jana Jurníková   
379-382
Soňa Skulová   
382-388
Vladimír Kratochvíl, Věra Kalvodová   
388-392
Radim Polčák   
392-396

Odborná stanoviska

Vyjádření ke konceptu závěrečné zprávy výzkumného záměru Právnické fakulty MU 2005-2011
Michal Tomášek   
396-397
Vyjádření k části 2.1 „Působení práva EU ve sféře ústavního práva České republiky“ - konceptu závěrečné zprávy výzkumného záměru Právnické fakulty MU 2005–2011
Jan Kysela   
397-399
Právne aspekty kultúrneho rozvoja spoločnosti
Ján Švidroň   
399-401
Posúdenie záverečnej správy o plnení výskumného zámeru Právnickej fakulty Masarykovej univerzity Brno „Európsky kontext vývoja českého práva po roku 2004“ - kapitola Obchodné právo
Ján Husár   
401-403
Vystoupení v rámci workshopu zaměřeného na závěrečnou zprávu výzkumného záměru s názvem „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“
Tomáš Gřivna   
404-405

Recenze a anotace

Jaromír Tauchen   
405-406
Miloslav Hrdlička   
406-407
Filip Rigel   
407-409