Roč. 19, č. 4 (2011)

Časopis pro právní vědu a praxi 4/2011

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Jan Hurdík, Jan Filip
311

Články

Vladimír Týč
313-316
Miloš Večeřa, Tatiana Machalová
317-328
Jan Filip
328-340
Josef Fiala
341-353
Zdeňka Gregorová
353-355
Josef Bejček
356-364
Naděžda Rozehnalová
365-369
Zdeněk Kapitán
369-372
Soňa Skulová
373-376
Petr Mrkývka, Ivana Pařízková
377-379
Jana Jurníková
379-382
Soňa Skulová
382-388
Vladimír Kratochvíl, Věra Kalvodová
388-392
Radim Polčák
392-396

Odborná stanoviska

Vyjádření ke konceptu závěrečné zprávy výzkumného záměru Právnické fakulty MU 2005-2011
Michal Tomášek
396-397
Vyjádření k části 2.1 „Působení práva EU ve sféře ústavního práva České republiky“ - konceptu závěrečné zprávy výzkumného záměru Právnické fakulty MU 2005–2011
Jan Kysela
397-399
Právne aspekty kultúrneho rozvoja spoločnosti
Ján Švidroň
399-401
Posúdenie záverečnej správy o plnení výskumného zámeru Právnickej fakulty Masarykovej univerzity Brno „Európsky kontext vývoja českého práva po roku 2004“ - kapitola Obchodné právo
Ján Husár
401-403
Vystoupení v rámci workshopu zaměřeného na závěrečnou zprávu výzkumného záměru s názvem „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“
Tomáš Gřivna
404-405

Recenze a anotace

Jaromír Tauchen
405-406
Miloslav Hrdlička
406-407
Filip Rigel
407-409