Vědec - pedagog - soudce

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
V dubnu 1994 se dožívá významného životního jubilea prof. JUDr. Vladimír Klokočka., DrSc., osoba, která je spojena s brněnskou právnickou fakultou již petadvacet let. Byl při jejím obnovení v roce 1969, po nuceném odloučení se k ní znovu vrátil po listopadu 1989 a dodnes patří, i přes značné časové zaneprázdnění, k významným členům pedagogického sboru.

Stránky:
168–170
Metriky

371

Views

167

PDF views