Několik podnětů k novelizaci autorského zákona

Ivo Telec

Abstrakt

Předložený příspěvek má zcela zřejmou diskusní povahu. Proto i sám jeho au­tor považuje řadu námětů v něm obsažených za otevřené, nicméně zralé k diskusi a dalším odborným posouzením. O novelizaci, resp. přímo rekodifikací našeho au­torského zákona se hovoří již po několik let. Prakticky hned od první novely z roku 1990. Cílem další novely by - velmi zjednodušeně řečeno - mělo být provedení další harmonizace našeho autorského práva a práv s ním souvisejících s evropskými tren­dy, jakož i odstranění posledních reziduí někdejšího politickoprávního přístupu z doby tzv. socialistického práva, stejně jako i některé formulační a ryze formální úpravy jiného rázu. Otevřenou otázkou přitom nepochybně je, zda vystačíme pouze s další novelou platného zákona z roku 1965 (byť by se měla týkat i některých podstatných záležitostí), anebo zda je zapotřebí se raději rovnou věnovat přípravě nového kodexu, který by vycházel ze všech soudobých tendencí v této oblasti.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Několik podnětů k novelizaci autorského zákona. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 166-175. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9509

Plný Text: