Roč.12,č.4(2004)

Právní historie a současnost

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 4/2004