RONOVSKÁ, Kateřina a kolektiv: Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století

Jan Hurdík

Abstrakt

Recenze publikace - RONOVSKÁ a kol. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 1. vydání. 202 s. ISBN 978-80-210-7747-8.

Bibliografická citace

HURDÍK, Jan. RONOVSKÁ, Kateřina a kolektiv: Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 4, s. 444-445. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5286

Plný Text: