Ad: O didaktice českého občanského práva

Jan Hurdík

Abstrakt

Jsem přesvědčen, že i ve výuce občanského práva platí pravidlo murphologie: Snažíme-li se porozumět něčemu izolovaně, zjistíme, že je to propojeno se vším na světě. (Muirův zákon. Bloch, A., Murphyho zákon, Svoboda, Praha, 1993, s. 182). Zdá se, že ani v koncepci výuky občanského práva není jednoduchých řešení. I z tohoto důvodu si tento příspěvek nekladl za cíl zformulovat konečnou podobu zaměření výuky občanského práva. Jeho cíl je podstatně skromnější: upozornit (s výhradami k některým podstatným závěrům) na podnětný Telcův počin, který jsem pochopil jako impuls k diskusi, kterou - jsem přesvědčen - pojetí výuky soukromoprávních disciplín potřebuje.

Bibliografická citace

HURDÍK, Jan. Ad: O didaktice českého občanského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 760-765. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9084

Plný Text: