Ad: O didaktice českého občanského práva

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
Jsem přesvědčen, že i ve výuce občanského práva platí pravidlo murphologie: Snažíme-li se porozumět něčemu izolovaně, zjistíme, že je to propojeno se vším na světě. (Muirův zákon. Bloch, A., Murphyho zákon, Svoboda, Praha, 1993, s. 182). Zdá se, že ani v koncepci výuky občanského práva není jednoduchých řešení. I z tohoto důvodu si tento příspěvek nekladl za cíl zformulovat konečnou podobu zaměření výuky občanského práva. Jeho cíl je podstatně skromnější: upozornit (s výhradami k některým podstatným závěrům) na podnětný Telcův počin, který jsem pochopil jako impuls k diskusi, kterou - jsem přesvědčen - pojetí výuky soukromoprávních disciplín potřebuje.

Stránky:
760–765
Metriky

418

Views

192

PDF views