LUCENA, Cláudio. Collective Rights and Digital Content: The Legal Framework for Competition, Transparency and Multi-territorial Licensing of the New European Directive on Collective Rights Management

Lucie Straková

Abstrakt

Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-15910-2.

Bibliografická citace

STRAKOVÁ, Lucie. LUCENA, Cláudio. Collective Rights and Digital Content: The Legal Framework for Competition, Transparency and Multi-territorial Licensing of the New European Directive on Collective Rights Management. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 1, s. 151-156. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11670

Klíčová slova

Kolektivní správa; multiteritoriální licence; transparentnost; hospodářská soutěž.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BODÓ, Balázs, Daniel GERVAIS a João Pedro QUINTAIS. Blockchain and smart contracts: the missing link in copyright licensing? International Journal of Law and Information Technology [online]. 2018, roč. 26, č. 4, s. 311–336 [cit. 4. 2. 2019]. ISSN 0967-0769. DOI https://doi.org/10.1093/ijlit/eay014. Dostupné z: https://academic.oup.com/ijlit/article/26/4/311/5106727

GERVAIS, Daniel J. (ed.). Collective management of copyright and related rights. Third edition. Alphen aan den Rijn, the Netherlands: Kluwer Law International, 2016. ISBN 978-904-1154-415.

HARGREAVES, Ian. Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth. UK Intellectual Property Office [online]. 2011, May 2011 [cit. 11. 2. 2019]. Dostupné z: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf

HARTMANOVÁ, Dagmar. Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským: historicko-teoretická studie: výklad platné právní úpravy včetně porovnání s právní úpravou vybraných evropských zemí, soutěžně právní aspekty kolektivní správy. Praha: Linde, 2000. ISBN 978-807-2012-183.

MATĚJIČNÝ, Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, Pro praxi, 126 s. ISBN 978-80-7380-528-9.

PALFREY, John G. a Urs GASSER. Born digital: understanding the first generation of digital natives. New York: Basic Books, 2008. ISBN 978-0-465-00515-4.