Roč.7,č.3(1999)

Aktuality pro právní praxi

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 3/1999