Výklad audiovizuálního práva

Ivo Telec

Abstrakt

V následujícím příspěvku podávám výklad audiovizuálního práva, převážně čes­kého. Uvozuji jej textem § 6 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů. Pro tento zá­kon používám zkratku AZ. Pro zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zá­konů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, používám zkratku AVZ. Ostatní zkratky snad budou čtenářům zřejmé. K § 6 AZ připojuji vlastní redakční označení jeho obsahu v uvodní hranaté závorce, neboť se tak již stalo v naší odborné literatuře dobrým zvykem.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Výklad audiovizuálního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 2, s. 287-324. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9330

Plný Text: