Roč.14,č.2(2006)

Polemika

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2006