K vymezení práv a povinností advo­káta

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
V lednu 1994 se v Praze konala II. celostátní konference advokátů, které se zabývala řadou organizačních otázek. V rámci přijatých dokumentů byly nově formulovány, resp. upřesněny základní práva, a povinnosti advokátů a tak tyto otázky více přizpůsobeny obdobné úpravě v řadě vyspělých evropských států. Pokusím se na základě na konferenci přijatých dokumentů v návaznosti na zákon o advokacii a Kodex chování advokátů Evropských společenství sumarizovat.

Stránky:
148–161
Metriky

288

Views

26

PDF views