K vymezení práv a povinností advo­káta

Ilona Schelleová

Abstrakt

V lednu 1994 se v Praze konala II. celostátní konference advokátů, které se zabývala řadou organizačních otázek. V rámci přijatých dokumentů byly nově formulovány, resp. upřesněny základní práva, a povinnosti advokátů a tak tyto otázky více přizpůsobeny obdobné úpravě v řadě vyspělých evropských států. Pokusím se na základě na konferenci přijatých dokumentů v návaznosti na zákon o advokacii a Kodex chování advokátů Evropských společenství sumarizovat.

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona. K vymezení práv a povinností advo­káta. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 148-161. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10186

Plný Text: