Majetkové vklady do nadací a nadačních fondu

Ivo Telec

Abstrakt

V předloženém příspěvku věnuji stručnou pozornost aktuálním zvlášnostem majetkových vkladů do nadací a nadačních fondů, jak vyplývají ze zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech). Majetkové vklady mají v tomto případě své zásadní opodstatnění, protože jak nadace, tak i nadační fondy jsou právnickými osobami fondovými, jejichž právní podstatou je majetkový substrát, který musí mít již při svém zřízení. Jinak by ani nebylo co účelově sdružit.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Majetkové vklady do nadací a nadačních fondu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 514-519. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9103

Plný Text: