Roč. 4, č. 2 (1996)

Časopis pro právní vědu a praxi 2/1996

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Naděžda Rozehnalová
193-196

Články

Josef Bejček
197-209
Irena Píchová
210-225
Tomáš Fiala
225-234
Ivana Průchová
235-247
Soňa Skulová
248-258
Alena Prokopová
259-262

Aktuality pro právní praxi

Věra Kalvodová, Jana Zezulová
263-272
Jan Filip
273-286
Ivo Telec
287-324

Studentské příspěvky

Robert Šťastný
325-328
Vladan Vala
329-337

Zprávy z vědeckého života

Renata Vlčková
338-342
Michael P. Seng
343-347

Recenze a anotace

Přehled platných právních předpisů z práv duševního vlastnic­tví včetně mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, ke dni 1. 7. 1996
Ivo Telec
348-352