Roč.4,č.2(1996)

Editorial

Aktuality pro právní praxi

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/1996