Ombudsman pro děti

Zdeňka Králíčková

Abstrakt

Dítětem rozumíme každou lidskou bytost mladší 18let, která pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením i po něm. To je důvodem resp. základním předpokladem existence povinnosti dospělých pečovat o děti, vytvářet jim podmínky k životu a vývoji, připravovat je na život ve společnosti dospělých lidí, jakož i působit preventivně pokud jde o všestrannou ochranu dítěte, event. povinnost zakročit tam, kde je dítě ohroženo.

Bibliografická citace

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Ombudsman pro děti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 160-163. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10406

Plný Text: