Roč.3,č.2(1995)

Právní historie a současnost

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/1995