Zápisy do katastru nemovitostí

Josef Fiala

Abstrakt

Dnem 1. ledna 1993 nabyl účinnosti celý soubor právních předpisů, které se výrazným způsobem dotkly právních vztahů k nemovitostem. Jejich přijetí bylo výrazem pokračující transformace právního řádu.

Naše pozornost bude zaměřena i na obecné hmotně právní důsledky zřízení katastru nemovitostí a jejich význam pro rozvoj (vznik, změnu a zánik) právních vztahů. Příspěvek je vstupním pojednánim, jež vytváří předpoklad pro analýzu vybraných problémových okruhů v dalšich pokračováních.

Bibliografická citace

FIALA, Josef. Zápisy do katastru nemovitostí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 164-174. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10407

Plný Text: