Miroslav Frýdek a kolektiv: Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny

Stanislav Bruncko

Abstrakt

Recenze publikace - Miroslav Frýdek a kolektiv: Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny
1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2012, 122 s. ISBN 978-80-7418-157-3

Bibliografická citace

BRUNCKO, Stanislav. Miroslav Frýdek a kolektiv: Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 310-311. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5752

Plný Text: