Konkurence a zneužití spolkového členství

Ivo Telec

Abstrakt

Spolkové právo je právem rozmanitýrn. Tato sku­tečnost nám vyvstane na povrch, jestliže si uvědomíme všechny možné právní souvislosti a návaznosti. Mezi poměrně opomíjené stránky patří otázky konkurence členství. S nimi začasto souvisí též otázky možného zneužití členství na úkor spolku.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Konkurence a zneužití spolkového členství. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 409-410. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8373

Plný Text: