Přehled platných právních předpisů z práv duševního vlastnic­tví včetně mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, ke dni 1. 7. 1996

Ivo Telec

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Přehled platných právních předpisů z práv duševního vlastnic­tví včetně mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, ke dni 1. 7. 1996. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 2, s. 348-352. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9335

Plný Text: