Právnické vzdělání na řece Regen

Roč.17,č.2(2009)

Abstrakt
Tento příspěvek podává stručné informace o Právnické fakultě Univerzity Regensburg, která poskytuje kvalitní právnické vzdělání a patří mezi nejlépe hodnocené vysoké školy ve Spolkové republice Německo. Její poloha nedaleko od hranic z Českou republikou ji tak činí snadno dostupnou i pro české studenty.

Stránky:
157–158
Biografie autora

Radovan Dávid

Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

asistent

Jaromír Tauchen

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

392

Views

113

PDF views