Piae fundationes autonomae

Ivo Telec

Abstrakt

Dlužno říci, že soudobé proměny našeho právního řádu přinášejí pro nás mnohé stále řadu překvapení. Mezí ně patří i faktická obnova společenského významu kanonického práva Církve římskokatolické. Právo kanonické tedy není reliktem minulosti, jak bývalo u nás ještě nedávno řazeno, ani v lepším případě pouhou právně kulturní hodnotou.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Piae fundationes autonomae. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 102-105. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9500

Plný Text: