Spolkové právo: právně samostatné organizační jednotky

Ivo Telec

Abstrakt

Právní otázka spolkových organizačních jednotek jako právnických osob patří mezi témata, která mohou mít až nečekaný hospodářský význam. Přitom až na výjimky se jedná o téma považované za právně marginální, které je na okraji hlavního proudu právního zájmu. Ve skutečnosti nejde o věc nijak okrajovou, uvědomíme-li si například, jak poměrně vysoké finanč­ní dotace český stát někdy poskytuje z příslušných rozpočtových kapitol na zájmovou činnost některým spolkům. Neposkytuje je pouze stát, ale i některé jiné subjekty veřejného práva z veřejných rozpočtů. Zdaleka však nejde pouze o to, kdo je příjemcem dotací a kdo je investuje či využívá. Mnohem více jde o práv­ní bezpečí a zároveň o ničím (ani právním předpisem) nenarušenou atmosféru svobody.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Spolkové právo: právně samostatné organizační jednotky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 11-16. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8454

Plný Text: