Hurdík, J., Lavický, P.: Systém zásad soukromého práva

Miloslav Hrdlička

Abstrakt

Recenze publikace - Hurdík, J., Lavický, P.: Systém zásad soukromého práva
Brno: Masarykova univerzita, 2010, 197 s.

Bibliografická citace

HRDLIČKA, Miloslav. Hurdík, J., Lavický, P.: Systém zásad soukromého práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 406-407. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6314

Plný Text: