Mezinárodní konference Taxation, Partership and Model Public Benefit Organization Law v Bulharsku

Ivo Telec

Abstrakt

Ve dnech 18. až 21. května 2000 se v Bistrici, nedaleko Sofie, konala mezinárodní konference zaměřená na právní otázky veřejně prospěšných organizací. Kon­ference se konala v krásném přírodním prostředí (do něhož zapadalo mezinárodní školící středisko, umístě­né na svazích Vitoši, v horách nad Sofií. Pořadatelem byla mezinárodní organizace, International Center for Not-for-Profit Law, sídlem ve Washingtonu, D. C. Na pořádání konference se podílel též Open Society Fund of Bulgaria. K americkému pořadateli dodejme ale­spoň to, že je též vydavatelem čtvrtletníku Internati­onal Journal of Not-for-Profit Law.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Mezinárodní konference Taxation, Partership and Model Public Benefit Organization Law v Bulharsku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 392-393. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8552

Plný Text: