Mezinárodní konference Taxation, Partership and Model Public Benefit Organization Law v Bulharsku

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Ve dnech 18. až 21. května 2000 se v Bistrici, nedaleko Sofie, konala mezinárodní konference zaměřená na právní otázky veřejně prospěšných organizací. Kon­ference se konala v krásném přírodním prostředí (do něhož zapadalo mezinárodní školící středisko, umístě­né na svazích Vitoši, v horách nad Sofií. Pořadatelem byla mezinárodní organizace, International Center for Not-for-Profit Law, sídlem ve Washingtonu, D. C. Na pořádání konference se podílel též Open Society Fund of Bulgaria. K americkému pořadateli dodejme ale­spoň to, že je též vydavatelem čtvrtletníku Internati­onal Journal of Not-for-Profit Law.

Stránky:
392–393
Metriky

389

Views

203

PDF views