Licenční základy frančízové smlouvy

Ivo Telec

Abstrakt

Ve svém příspěvku vycházím z předpokladu, že základem neboli příznačným obsahovým prvkem frančízové smlouvy je licenční ujednání, které se týká využívání cizího duševního vlastnictví. Bez něho, ať je jeho ideálním předmětem cokoli, třeba "jen" kuchyň­ské a prodejní know how, by sama frančíza nemohla plnit svůj hospodářský účel a byla by bez podstat­ného hospodářského i právního významu. Důraz na licenční podstatu frančízové smlouvy - ovšem ozvlášt­něné též ujednáním příznačným pro smlouvu o dílo či o obchodním zastoupení nebo o nájmu - představuje hospodářský význam duševního vlastnictví; a to nikoli jen průmyslového vlastnictví, o které se tu ale zpra­vidla jedná nejvíce.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Licenční základy frančízové smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 288-293. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7883

Plný Text: