Rozvoj vztahů mezi brněnskou právnickou fakultou a The John Marshall Law School v Chicagu

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v poslednich letech zvýraznila svoji aktivitu v zahraničních vztazích, v kontaktech se zahraniční­mi prestižními právnickými fakultami. Po úspěšném navázání vztahů například s právnickými fakultami v Paříži, Vidni, Oxfordu, Saarbruckenu a dalších začal navazovat kontakty s americkými práv­nickými fakultami.

Stránky:
201–202
Metriky

211

Views

159

PDF views