Rozvoj vztahů mezi brněnskou právnickou fakultou a The John Marshall Law School v Chicagu

Ilona Schelleová, Karel Schelle

Abstrakt

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v poslednich letech zvýraznila svoji aktivitu v zahraničních vztazích, v kontaktech se zahraniční­mi prestižními právnickými fakultami. Po úspěšném navázání vztahů například s právnickými fakultami v Paříži, Vidni, Oxfordu, Saarbruckenu a dalších začal navazovat kontakty s americkými práv­nickými fakultami.

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Rozvoj vztahů mezi brněnskou právnickou fakultou a The John Marshall Law School v Chicagu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 201-202. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10476

Plný Text: