Mezinárodní konference „Základní práva a civilní právo v evropském kontextu“ a plenární zasedání Acquis Group v Brně

Marián Rozbora

Abstrakt

Český právní řád a potažmo česká právní věda v kontextu návratu k evropským demokraciím prochází v současnosti obdobím těsnější integrace a europeizace. V takovémto hlubším rámci pojala svůj výzkumný záměr „České právo po vstupu do EU“ pro roky 2005-9 rovněž i Právnická fakulta Masarykovi univerzity v Brně, přičemž se prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. a JUDr. Markéta Selucká, Ph.D stali členy reprezentující Českou republiku u významné evropské výzkumné skupiny – Výzkumné skupiny pro sjednocení evropského acquis communautaire (Research Group on Existing EC Přivate Law, ve zkratce Acquis Group). V této souvislosti se na základě pozvání vedení Právnické fakulty dostalo PrF MU cti hostit ve dnech 5.– 7. 11. 2009 Acquis Group u příležitosti druhého plenárního zasedání skupiny v roce 2009.

Bibliografická citace

ROZBORA, Marián. Mezinárodní konference „Základní práva a civilní právo v evropském kontextu“ a plenární zasedání Acquis Group v Brně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 332-333. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6569

Plný Text: