Úvodní slovo

Roč.19,č.4(2011)

Abstrakt
Výzkumný tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity, tvořený cca 26 akademiky fakulty a dalšími spolupracovníky byl od roku 2005 řešitelem výzkumného záměru, nesoucího název názvem „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“. Řešení výzkumného záměru časově bezprostředně navazovalo na vstup České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 a bylo zaměřeno po celou dobu na převážně základní výzkum v oblasti vzájemných vazeb práva ES/EU a českého právního řádu, a na proces „evropeizace“ českého práva v mimořádně dynamickém období let 2005- 2009, s následným prodloužením na období 2010-11 s ohledem na významné změny zkoumané oblasti v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy.

Stránky:
311
Biografie autora

Jan Hurdík

Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

hlavní řešitel výzkumného záměru

Jan Filip

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

hlavní řešitel výzkumného záměru
Metriky

258

Views

195

PDF views