Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty

Iva Šťavíková Řezníčková

Abstrakt

Recenze publikace - Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty.
vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 381 s. ISBN 978-80-7400-446-9.

Bibliografická citace

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 537-538. [cit. 2020-07-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5673

Plný Text: