Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
Recenze publikace - Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty.
vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 381 s. ISBN 978-80-7400-446-9.

Stránky:
537–538
Biografie autora

Iva Šťavíková Řezníčková

Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Metriky

1060

Views

211

PDF views