K 230. výročí kodifikace směnečného práva

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
V tržní ekonomice nabývá stále většího významu směnka jako dokonalý cenný papír vystavený ve formě a obsahu stanoveném zákonem, kterým výstavce přikazuje směnečníkovi, aby v době splatnosti směnky zaplatil směnečnou sumu remitentovi. Směnka však není výplodem současné tržní ekonomiky, ale je prastarým právním institutem jehož vznik a vývoj úzce souvisí s rozvojem obchodnich vztahů a v závislosti na nich s vývojem obchodního práva. Nevzali jsme si za úkol popsat vývoj směnečného práva, to již v minulosti velmi pečlivě provedl V. Urfus. Našim úkolem je jen krátce připomenout počátky kodifikace směnečného práva na našem území a tim zdůraznit jeho bohaté tradice.

Stránky:
167–171
Metriky

370

Views

225

PDF views