K novelizaci občanského soudního řádu

Ilona Schelleová

Abstrakt

Zákon č. 171 Sb. z 20. května 1993, jenž nabyl účinnost 1. září 1993 je již šestou novelizací a doplněním občanského soudního řádu po listopadu 1989. Hlavním důvodem jeho vydání je zjednodušeni a urychlení soudniho řízení. Protože některé změny, které jsou obsaženy v této novelizaci, je nutné pokládat za dost výrazné zásahy do civilního řízení, na nejdůležitější z nich se v několika krátkých poznámkách podíváme.

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona. K novelizaci občanského soudního řádu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 72-75. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10522

Plný Text: