Nabývání vlastnického práva k nemovitostem v rámci tzv. velké privatizace

Roč.2,č.3(1994)

Abstrakt
Deetatizace a privatizace majetku státu představuje proces, kteerý vyvolává mimořádně vysoký počet změn v právních vztazích. Vzhledem k tomu, že tyto změny vedou ke vzniku právních vazeb, jež by měly být základem fungování ekonomiky, je nutno věnovat náležitou pozornost jejich právní "čistotě". Právo musí sehrát svou regulující úlohu v tom, aby založené právní vztahy splňovaly všechny náležitosti, aby nedocházelo ke sporům odvíjejícím se od toho, že při privatizaci nebyly respektovány právní předpisy (spor o rakovnickou Rakonu - bez toho, abychom hodnotili oprávněnost nároků jednotlivých stran - je toho dokladem). V tomto směru budoucnost potvrdí nesmyslnost výroku exministra Tomáše Ježka o tom, že právníci nestačí tempu privatizace.

Stránky:
119–123
Metriky

237

Views

184

PDF views