Výběrová autorskoprávní a souvisící judikatura

Ivo Telec

Abstrakt

Z rozhodnutí a stanovisek čes­kých, československých (do roku 1993} a slovenských (do roku 1993} soudů ve věcech autorskoprávních a souvisících, včetně souvisících věcí trestních.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Výběrová autorskoprávní a souvisící judikatura. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 245-248. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9460

Plný Text: