Univerzita ve "městě tří řek"

Radovan Dávid, Jaromír Tauchen

Abstrakt

Tento příspěvek podává stručnou informaci o práv­nické fakultě univerzity v Pasově (SRN), která pat­ří k nejlépe hodnoceným v celém Německu a vzhledem k tomu, že město Pasov je situováno nedaleko hranic s Českou republikou, nabízí jeho univerzita českým stu­dentům ideální podmínky pro vědeckou práci.

Bibliografická citace

DÁVID, Radovan a Jaromír TAUCHEN. Univerzita ve "městě tří řek". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 269-270. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7163

Plný Text: