Výběrová tematická bibliografie k právní ochraně osobních údajů

Ivo Telec

Abstrakt

Veškerá uvedená literatura je bezplatně k dispozici k prezenčnímu studiu v konzultačních hodinách na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Výběrová tematická bibliografie k právní ochraně osobních údajů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 234-235. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9518

Plný Text: