Trestní odpovědnost právnických osob?

Jan Hurdík

Abstrakt

České právo se po listopadu 1989 v rámci své rozsáhlé a dosud neukončené reformy vrátilo k diferenciaci subjektů práva na osoby fyzické a právnické (srov. zejm. §§ 7 a násl. a §§ 18 a následující občanského zákoníku po novele provedené zákonem č. 509/1991 Sb.: občanský zákoník tu do značné míry plní funkci předpisu závazného i pro odvětví veřejného práva).

Bibliografická citace

HURDÍK, Jan. Trestní odpovědnost právnických osob? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 28-33. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9340

Plný Text: