Roč.1,č.1(1993)

Editorial

Aktuality pro právní praxi

Recenze a anotace

Právní historie a současnost

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 1/1993