K návrhu slovenského Občianského zákonníka

Jan Hurdík

Abstrakt

Recenze publikace - K návrhu slovenského Občianského zákonníka

Dies Luby iurisprudentiae  Nr. 5
Vyd. oddelenie Právnickej fakulty UK, Bratislava, 1999,
276  s. ISBN 80-7160-112-8

Bibliografická citace

HURDÍK, Jan. K návrhu slovenského Občianského zákonníka. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 106-109. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8896

Plný Text: