Dvě mezinárodní konference z oblasti neziskové sféry

Kateřina Adámková

Abstrakt

Na podzim roku 2000 a na jaře roku 2001 se konaly dvě zajímavé konference, které měly hned několik společných rysů. Obě se týkaly problematiky nezisko­vého sektoru, obě byly zaměřeny na středo- a výcho­doevropský region a obě byly organizovány regionál­ním centrem pro střední a východní Evropu organizace International Centre for Not-for-Profit Law, Washin­gton D.C.

Bibliografická citace

ADÁMKOVÁ, Kateřina. Dvě mezinárodní konference z oblasti neziskové sféry. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 2, s. 219-221. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8434

Plný Text: