TICHÝ, L., RONOVSKÁ, K., KOCÍ, M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě

Vlastimil Vitoul

Abstrakt

Recenze publikace - TICHÝ, L., RONOVSKÁ, K., KOCÍ, M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě
Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 2014, 235 s.

Bibliografická citace

VITOUL, Vlastimil. TICHÝ, L., RONOVSKÁ, K., KOCÍ, M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4 [cit. 2019-05-20]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5375

Plný Text: