Správní soudnictví a jeho další perspektivy

Jaruška Stavinohová

Abstrakt

Institut správního soudnictví je neustále žhavým tématem, diskutovaným v české právní teorii i praxi. Jeho zavedení do právního řádu zákonem č. 519/1991 Sb. vyvolalo nové debaty o jeho roli, cOech, organizaci a procesních aspektech jeho uplatňování. Přestože ani v české právní historii nejde o institut zcela nový, vynořují se nové, obecnější úvahy o začlenění správního soudnictví do systému právního řádu, jeho organizaci a procesní úpravě, i úvahy o některých otázkách dílčí povahy tento institut provázející.

Bibliografická citace

STAVINOHOVÁ, Jaruška. Správní soudnictví a jeho další perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 488-502. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9101

Plný Text: