Scientometrické hodnocení kvality vědecké práce, jeho meze a nebezpečí redukcionismu

Ivo Telec

Abstrakt

V revui pro vysokoškolskou a vědní politiku, Aula, 1996, č. 1, byl vydán článek s názvem Impaktní faktor a scientometrické hodnocení kvality vědecké práce. Jeho autorem je RNDr. Jiří Grygar, CSc., vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd Leské republiky, který je ve vědecké komunitě známou osobností, navíc osobností dříve činnou i v Radě České televize jako její předseda. Je zapo­třebí jeho slova vnímat a máme-li k nim možnou výhradu či připomínku, řekněme ji.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Scientometrické hodnocení kvality vědecké práce, jeho meze a nebezpečí redukcionismu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 2, s. 312-318. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9252

Plný Text: