Roč.3,č.1(1995)

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 1/1995