Švýcarský institut srovnávacího práva - místo právní vědě zaslíbené

Kateřina Adámková

Abstrakt

Dnešní doba právní vědě moc nepřeje. Ne že by všechny oblasti práva byly již probádány, ale problém je spíše v tom, že skoro každý absolvent směřuje po studiích raději ihned do praxe, s vidinou možného slušného výdělku. Nicméně další sebe­vzdělávání je možné v rámci doktorského studijního programu. Kdo se však rozhodne, že chce alespoň část takového studia absolvovat v zahraničí, nemá jinou možnost, než se pokusit o získání stipendia nebo grantu pro práci na svém výzkumném projektu. A právě takto získané stipendium mně pomohlo do­stat se na místo, které je pro výzkum v oblasti práva přímo vytvořeno - Švýcarský institut srovnávacíhoo práva v Lausanne.

Bibliografická citace

ADÁMKOVÁ, Kateřina. Švýcarský institut srovnávacího práva - místo právní vědě zaslíbené. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 372-373. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8224

Plný Text: