K 240. výročí počátku kodifikačního procesu občanského práva

Ilona Schelleová, Karel Schelle

Abstrakt

Jedním z hlavních úkolů naší legislativy v současné době je nesporně příprava nového občanského zákoníku. V této souvislosti je jistě vhodné si alespoň na několika stranách připomenout počátky občanskoprávních kodifikací, které založily bohatou tradici, na niž současný zákonodárce může úspěšně navázat. Právě rok 1753 můžeme považovat za významný mezník v unifikačním procesu feudálního práva, který byl v určitém směru počátkem kodifikačních prací v oboru občanského, resp. Tehdy celého soukromého práva, na jejímž konci byl první občanský zákoník nazývaný codex theresianus. Co tomu předcházelo a jaký měl význam pro další vývoj kodifikace občanského práva?

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. K 240. výročí počátku kodifikačního procesu občanského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 146-151. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10673

Plný Text: