Roč.2,č.1(1994)

Editorial

Aktuality pro právní praxi

Právní historie a současnost

Studentské příspěvky

Příspěvky ze zahraničí

Recenze a anotace

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 1/1994