Králíčková, Z., Žatecká, E., Dávid, R., Kornel, M.: Právo proti domácímu násilí

Monika Schön

Abstrakt

Recenze publikace - Králíčková, Z., Žatecká, E., Dávid, R., Kornel, M.: Právo proti
domácímu násilí

Bibliografická citace

SCHÖN, Monika. Králíčková, Z., Žatecká, E., Dávid, R., Kornel, M.: Právo proti domácímu násilí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 207-208. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5916

Plný Text: