Kateřina Ronovská: Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva v Česku, ve Švýcarsku a v Nizozemí

Roč.13,č.3(2005)

Abstrakt
Recenze publikace - Kateřina Ronovská: Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva v Česku, ve Švýcarsku a v Nizozemí
Vydání první, Masarykova univerzita Brno, 2004, 355 stran, ISBN 80-210-3453-X

Stránky:
324–325
Metriky

251

Views

80

PDF views