Kateřina Ronovská: Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva v Česku, ve Švýcarsku a v Nizozemí

Jan Hurdík

Abstrakt

Recenze publikace - Kateřina Ronovská: Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva v Česku, ve Švýcarsku a v Nizozemí
Vydání první, Masarykova univerzita Brno, 2004, 355 stran, ISBN 80-210-3453-X

Bibliografická citace

HURDÍK, Jan. Kateřina Ronovská: Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva v Česku, ve Švýcarsku a v Nizozemí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 324-325. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7677

Plný Text: